НОВИНИ

МИНА “ЗЛАТА” – НЕРАЗКАЗАНАТА ИСТОРИЯ

МИНА „ЗЛАТА“ Е ЗАКРИТА ОКОНЧАТЕЛНО С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 МАРТ 1994 Г. ЗА ПОЕТАПНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА УРАНОВА СУРОВИНА

   Пазени в държавна тайна с гриф „СТРОГО СЕКРЕТНО“ са последните десет години от живота на мина „Злата“ в община Трън. Мината започва своята дейност още в началото на 30-те години на мин.в. Находището се смята за перспективно с очакван добив от 20-30 гр злато във всеки тон руда. Очакванията се оправдават и първото българско златно кюлче е произведено именно там. Следват няколко десетилетия на експлоатация.

   В средата на 70-те години добивът постепенно става нерентабилен, находището е изчерпало първоначалния си златен блясък. Търсят се алтернативи и през 80-те години започват проучвания за наличие на уран. Работна група, наречена „Краищиди“, извършва подробни проучвания, описани в няколко доклада, които днес се намират в Националния геофонд към Министерство на енергетиката. До преди няколко години те са засекретени с цялото досие на мината, но днес са достъпни и за граждани.

   Заключенията в доклада са безспорни: „Тези гама аномалии и минерализации трасират явно перспективни в ураново отношение структури, което се потвърждава от предишнитеtopsecret изследвания, сондажи и минни работи в района.“. „В пределите на „Главна жила“ се наблюдават 8 уранови тела на дълбочина 120 до 150 м“. През 1992 г. още един нов доклад потвърждава направените заключения: „Значими в рудоносно (златно, полиметално и ураново) отношение са тектонските възли на пресичане на основни нарушения (у-к ‘Ерул‘‘)“. Мината отваря отново. В продължение на няколко години оттам се изнася руда в неизвестна за работниците посока.

   Последният ръководител на мината Виктор Шишков си спомня: „При прокопаването на една от галериите попаднахме на силно радиоактивен елемент. Веднага след това галерията беше запечатана и закрихме щолня 62. Орудяването е в предимно кварцови и гранитни скали, които са много твърди и при добива и преработката им се отделя доста прах. Този прах е много опасен, веднъж попадне ли в човешкия организъм, не може да се изхвърли и води до заболявания. Голям процент от работниците в мината заболяват и умират млади. Заболяват и много от работниците, заети във флоатационната фабрика.”

   Почернени са семейства от селата Ерул, Глоговица, Велиново… Диагнозата дежурно е „силикоза“. Днес тези разсекретени документите могат да ни наведат и на други мисли, но за хората, оставили живота си в галериите на мина „Злата“, това вече е без значение. Сега обаче от нас зависи дали сме научили своите уроци, че здраве с пари не се купува, че няма богатство, което може да замени усмивките от лицата на близките ни, песента на славея и уханието на гората.

   На 11 юни на първия местен референдум в Трън заедно избираме да кажем високо и ясно: ДА – за чиста трънска природа!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *