НОВИНИ

Първи местен референдум в Трън

На 11 юни всички трънчани заедно ще имаме възможност да определим как искаме да изглежда и да се развива нашият дом, нашата община

   В община Трън предстои да се проведе първи местен референдум. Дълги години ни е насаждана приказката, че от нас нищо не зависи. Референдумите променят това разбиране. Стига ние – хората, да го поискаме и да го използваме като инструмент за изразяване на нашата воля.

   Община Трън започна процедура за изготвяне и одобряване на Общ устройствен план. Това е генералният документ, който е основа за цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. С предвижданията на общите устройствени планове се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда, на обектите на културно-историческото наследство.

   С този референдум всички ние трябва да решим в каква посока да се развива нашата община – като миннопреработвателен регион или като място с чиста природа и въздух, на които днес се радваме. Нещо повече – с ограничаването на добивно-преработвателните дейности в община Трън ще се включим в списъка на „зелените общини” като екологично чист регион. Тази марка ще може да се използва от бизнеса при кандидатстване за финансиране по различни европейски и национални програми, което ще доведе и до разкриване на нови работни места.

   Успешният референдум в Трън ще очертае хоризонт и ще бъде опора на ръководството на общината при изграждането и реализацията на стратегии в краткосрочен, но най-вече в дългосрочен план. Ще даде стабилност и увереност на инвеститорите, че средата, в която инвестират, ще бъде дългосрочно гарантирана като екологично чиста, а техните инвестиции ще са защитени от волята на хората.

   Призоваваме ви да бъдете активни, да участвате и да гласувате с ДА на поставения въпрос.

   За да е валиден референдумът, в него трябва да участват над 40% от имащите право на глас и поне половината от тях да са отговорили с ДА на въпроса:

Против ли сте община Трън, чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?

 

tran
Красивата трънска природа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *