МОТИВИ

   ИК е против община Трън, чрез общински съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми.
 
Мотивите ни са:
  • Запазването на здравето на населението на община Трън;
  • Запазване на трънската природа, включително екосистемите, горите, ландшафта, биоразнообразието, чистотата на питейните и речните води;
  • Развитието на туризъм, земеделие, биоземеделие, животновъдство и спорт в община Трън.