ДОКУМЕНТИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Покана за консултации да определяне съставите на СИК и ПСИК

Заповед за образуване на избирателните секции за произвеждането на местен референдум на 11.06.2017г – публикувана на 21.04.2017г

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на местен референдум на 11.06.2017г – публикувана на 21.04.2017г

Избирателни списъци за Местен референдум на 11.06.2017г – публикувани на 28.04.2017г

КНИЖА ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 11.06.2017г.

Решение на Общински съвет Трън №64/21.04.2017г за насрочване на местен референдум

Протокол на ОбС Трън от 21.04.2017г