ДАРЕТЕ

БАНКОВА СМЕТКА

IBAN: BG92STSA93000024370072

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

Титуляр: Наталия Кадънкова

или чрез

ВАЖНО! Даренията трябва да са само от ФИЗИЧЕСКИ лица!

Всеки дарител ще получи отчет за изразходваните средства.